Management

Ervaring doe je niet in een achternamiddag op. Bovendien is ervaring geen garantie voor succes. Hoe ga je met de ervaring om, dat is het issue. Dion heeft zijn ervaring veredeld. Hij heeft veel verschillende management posities bekleed. Van projectleider IT tot recherche-chef, van programmadirecteur bij grote banken tot ME pelotonscommandant bij de politie, van politiecommissaris tot lid van de Raad van Commissarissen van een verzekeringsbedrijf, van crisismanager tot voorzitter van het landelijk beraad van CIO’s bij de Rijksoverheid, van delegatieleider bij de Europese Unie tot directielid van de Centrale Recherche Informatiedienst, van IT consultant bij een consultancy firma tot baas van zijn eigen BV.

Rode draad daarbij is leiderschap: zoveel verschillende posities hebben geleid tot doorleefd leiderschap.

Veel ervaring, die de basis vormt voor goed management. Resultaatgericht, mensgericht en vooral professioneel. Dat management is in te huren.

Peter Koch

Peter Koch

Neem contact op

    Uw naam*

    Uw e-mail*

    Bedrijf/organisatie*

    Onderwerp

    Uw bericht